Uvod u HOBP

HOPB je pogođeno 384 miliona ljudi širom svijeta. Treći je vodeći uzrok smrti među bolestima srca i moždanim udarom.

Kao globalni zagovornici pacijenata, vjerujemo da je ključno podići razinu svijesti i razumijevanja među pacijentima, njegovateljima, zdravstvenim radnicima, kreatorima politike i javnosti o utjecaju HOBP-a i mogućnostima za reformu brige o pacijentima. Vjerujemo da bi pacijenti trebali biti osposobljeni da slobodno žive s HOBP-om, bez simptoma i pogoršanja, smanjujući njihovu interakciju s bolnicama i produžujući život što je duže moguće.

Nastavi čitati: