Čini se da su neke bolesti slične urtikariji i stoga su ranije klasificirane zajedno s njom. Danas znamo da su drugi mehanizmi bolesti iza njih, i oni se stoga više ne računaju kao urtikarija. Ove bolesti uključuju, između ostalog,

  • Urtikarija pigmentna (kožna mastocitoza)
  • Urtikarijski vaskulitis
  • Nasljedni angioedem

Urtikarija pigmentna (kožna mastocitoza)

Ova rijetka bolest je prekomjerno nakupljanje mastocita iza - često smeđih ili smeđkastih - mrlja i malih papula kože koje mogu stvoriti žitarice kada su izložene trenju. Ova se bolest obično prvi put pojavi u prvih nekoliko godina života, a često pokazuje promjenjiv tok nakon nekoliko godina. Preporučuje se izuzeće takozvanog sistemskog oblika. Liječenje simptoma je slično liječenju kod urtikarije.

Urtikarijski vaskulitis

Ovo je upala krvnih žila koja stvara košnicu i angioedem. Ova bolest u osnovi nema nikakve veze sa urtikarijom i tretira se drugačije.

Nasljedni angioedem

Zbog genetskog poremećaja u enzimu (urođeni, porodični), može se javiti i angioedem. Antihistaminici ili kortikosteroidi ovdje ne pomažu, jer histamin nije uključen u razvoj edema, a tačna dijagnoza i terapijska njega obično su mogući samo u specijaliziranim centrima ili ljekarima koji su upoznati s bolešću.