ARIA - Alergijski rinitis i njegov utjecaj na astmu

ARIA inicijativa ima za cilj educirati i implementirati upravljanje alergijskim rinitisom zasnovano na dokazima u vezi s astmom širom svijeta.
www.whiar.org

GINA - Globalna inicijativa za astmu

GINA surađuje sa zdravstvenim radnicima i službenicima javnog zdravstva širom svijeta kako bi smanjila prevalenciju astme, morbiditet i smrtnost. Kroz resurse poput smjernica zasnovanih na dokazima za upravljanje astmom i događaja poput godišnjeg obilježavanja Svjetskog dana astme, GINA radi na poboljšanju života ljudi oboljelih od astme u svim krajevima svijeta.
www.ginasthma.org

GOLD - Globalna inicijativa za hroničnu opstruktivnu bolest pluća

GOLD surađuje sa zdravstvenim radnicima i službenicima javnog zdravstva širom svijeta na podizanju svijesti o hroničnoj opstruktivnoj plućnoj bolesti (COPD) i na poboljšanju prevencije i liječenja ove plućne bolesti.

Kroz razvoj strateških dokumenata zasnovanih na dokazima za upravljanje HOBP-om i događaje poput godišnjeg obilježavanja Svjetskog dana HOBP-a, GOLD radi na poboljšanju života ljudi s HOBP-om u svim krajevima svijeta.
www.goldcopd.org