Transformacija post-pandemijske skrbi za osobe s kroničnim respiratornim bolestima

Međunarodna respiratorna koalicija ima za cilj pomoći vladama i zdravstvenim sistemima oporaviti od COVID-19 poboljšanjem respiratorne njege. Želimo poboljšati ishode za ljude koji žive s respiratornim bolestima respiratorne strategije na nacionalnom nivou i izgraditi otpornost na buduće pandemije.

COVID-19

COVID-19 i dalje predstavlja ogroman teret za zdravstvene sisteme na globalnoj razini, a gotovo i gotovo 600 miliona ljudi širom svijeta koji žive s hroničnim respiratornim bolestima, moramo vidjeti promjenu u skrbi za ove bolesti.

Kao dio naše misije pružanja podrške i osnaživanja pacijenata sa bolestima dišnih puteva, dolazimo zajedno sa European Respiratory Society, AstraZeneca, Amgen, i vodeći kliničari za disanje koji su pokrenuli Međunarodnu respiratornu koaliciju. U ovom novom partnerstvu radićemo na tome da damo prioritet respiratornim bolestima, usavršimo nacionalne strategije koje mogu bolje podržati zdravstvene sisteme i poboljšati pružanje zdravstvene zaštite širom svijeta.

Kratki video uvod o IRC -u:

 

Više informacija o Međunarodnoj respiratornoj koaliciji provjerite u publikaciji Evropskog respiratornog društva: https://www.ersnet.org/advocacy/international-respiratory-coalition/

Ako imate pitanja o ovoj koaliciji, njenim svrhama i načinima na koje ćemo nastojati ostvariti svoje ciljeve, kontaktirajte nas na info@gaapp.org.